Dr. Öğr. Üyesi HARUN GÖÇERLER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi HARUN GÖÇERLER

T: (0282) 250 2712

M hgocerler@nku.edu.tr

W hgocerler.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Alman Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYAT (DR) (NAMIK KEMAL ÜNİV. ORTAK)
Öğrenim Yılları: 2014-2018
Tez: Die Effektivität der Smartphone-Applikationen auf die Wortschatzverfestigung und -erweiterung im Fremdsprachenunterricht (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ EĞİTİMİ (YL)
Öğrenim Yılları: 2003-2006
Tez: Antalya, Alanya, Manavgat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liseleri 1. sınıf öğrencilerinin Almanca karşılıklı iletişim becerilerinin Avrupa Konseyi genel dil kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesi (2006)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
2019-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2013-
Okutman ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU / ALMANCA BÖLÜMÜ
2011-2013
Okutman ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÖMER BURSA ŞUBESİ / ALMANCA BÖLÜMÜ
2006-2009
İdari Görevler
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2019-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2019-
Uluslararası Öğrenciler Ofisi Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2019-
MYO/Yüksekokul Müdürü TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2019-
KALİTE KURULU ÜYELİĞİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
2018-
Anabilim Dalı Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ - MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) ANABİLİM DALI
2016-2020
FAKÜLTE EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR.
2015-
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU ÜYELİĞİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR.
2015-
HAZIRLIK SINIFLARI KOORDİNATÖRÜ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-2018
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-2018
Üniversite Dışı İş Deneyimi
ALMANCA ÖĞRETMENİ ÖZEL AKA KOLEJİ 2009-2011
Almanca Öğretmeni ÖZEL EDİRNE KOLEJİ 2005-2006
Almanca Öğretmeni BURSA AKTİF EĞİTİM MERKEZİ 2004-2005
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Alman Dili ve Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÖÇERLER H., Ortaöğretim Bilgisayar Derslerinin Almanca Ders İçeriklerini Destekleyici Rolleri Üzerine Öneriler, Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol. 1, pp. 1-14, 2019.
Özgün Makale Scientific Indexing Services, Academic Resource Index, Directory of Research Journals Indexing, Academic Journal Index Erişim Linki
2. GÖÇERLER H., ÇORAKLİ Ş., Yabancı Dil Derslerinde Motivasyon, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanımı Konularında Akıllı Tahtaların Yeri, RS - Research Studies Anatolia Journal, vol. 2, pp. 72-82, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
3. GÖÇERLER H., ASUTAY H., Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitapların Okuma Derslerindeki Etkililiği ve Kullanılabilirliği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, pp. 151-162, 2016.
Özgün Makale TÜBİTAK-ULAKBİM, İdeal Online, Araştırmax, Akademik Dizin, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Erişim Linki
4. TEKİN Ö., GÖÇERLER H., Akıllı Tahtaların Almanca Hazırlık Sınıflarında Kelime Öğrenimine Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma Örneği, Journal of Human Sciences, vol. 13, pp. 2040-2067, 2016.
Özgün Makale ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, DOAJ, EBSCO, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg), Ganamics, Google Scholar, Google Scholar h5-index and h5-median value, Index Copernicus International, J-Gate, Michigan eLiberary, Michigan State University Libraries Catalog, Scopus, Slicit, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), Western Michigan University Libraries Catalog, WorldCat Erişim Linki
5. GÖÇERLER H., ALIS VS. ALIENS ADLI ESERDE ANADOLU ÖZLEMİ, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 527-529, 2016.
Kitap Kritiği MLA (Modern Language Association) International Bibliography, CEEOL (Central and European Online Library), EBSCO Publishing, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
6. ASUTAY H., ATİK O., DEMİR M., ÖĞRETMEN S., GÖÇERLER H., The New Reading Types Occurring As a Result of Changing Youth Cultures, The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE), vol. 7, pp. 28-39, 2016.
Özgün Makale Academic Keys Index, Open Academic Journal Index, The Cite Factor, Scientific Indexing Service, New Jour Indexing, Ulrichs Web Index, Research Bible Index, Directory of Research Journal Indexing, World Cat Indexing, Sjournals Index, Türk Eğitim İndeksi, İslam Arastırmaları Merkezi, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Arastırmax Bilimsel Yayın İndeksi Erişim Linki
7. MADEN S., GÖÇERLER H., KPSS Almanca Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Hazırlık Materyallerine Eleştirel bir Bakış, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, pp. 113-124, 2015.
Özgün Makale TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, İdeal Online, Araştırmax, Akademik Dizin, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı Erişim Linki
8. SEYHAN YÜCEL M., GÖÇERLER H., DEMİR M., Interkulturelles Lernen durch den Whiteboard-Einsatz als Zusatzmaterial, Humanitas, vol. 3, pp. 229-242, 2015.
Özgün Makale MLA, EBSCO, CEOOL, ASOS, ARASTİRMAX, TEİ Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÖÇERLER H., Türkische Beiträge zur DDR-Literatur I, Bölüm: Klaus Schlesingers Berliner Traum: Die Berliner Mauer unter besonderer Berücksichtigung der Träume,, Yayın Yeri: Logos Verlag Berlin, Editör: Yıldız Aydın, 2019.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. GÖÇERLER H., ATİK O., DEMİR M., Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Bölüm: Die Förderung der Lesegewohnheiten mittels neuer Medien im Deutschunterricht für das Leseverstehen, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, Editör: Hikmet Asutay, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
3. TUĞLU Y., GÖÇERLER H., Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Bölüm: Auswirkungen digitaler Applikationen auf die Hörverstehensfertigkeit der Deutschlernenden, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları, Editör: Hikmet Asutay, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
4. ASUTAY H., ATİK O., DEMİR M., ÖĞRETMEN S., GÖÇERLER H., Philologische Rakurse Band II, Bölüm: Die mit den sich verändernden Jugendkulturen entstandenen neuen Lesearten, Yayın Yeri: Schumen Universitätsverlag, Editör: Boycheva, Snezha / Dimitrova, Antoaneta, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ALYAZ Y., DOĞAN M., ÖZMUT O., GÖÇERLER H., MÜJDE Ü., Home. Ein Film von Yann Arthus-Bertrand. Unterrichtsmaterialien für Deutsch als Fremdsprache. B1, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: Ali Osman Öztürk, 2013.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÖÇERLER H., Ortaöğretimde Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinin Teknoloji Odaklı Eğitim Dersleri ile Ortak Çalışma İmkanları, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (27.06.2019-30.06.2019).
Özet bildiri
2. TEKİN Ö., GÖÇERLER H., Akıllı Tahtaların Almanca Kelime Öğrenimine Katkısı Deneysel Bir Çalışma Örneği, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (29.09.2016-02.10.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
3. SEYHAN YÜCEL M., GÖÇERLER H., ALMANCA ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI VE ALMANCA BÖLÜMLERİ, ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (29.09.2016-02.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. GÖÇERLER H., ASUTAY H., Yazınsal Bir Ürün Olarak Sesli Kitapların Okuma Derslerindeki Etkililiği ve Kullanılabilirliği, Trakya Üniversitesi, & Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Dü.), ULEAD 2015 Annual Congress 5. International Conference on Research in Education-ICRE (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri
5. GÖÇERLER H., ASUTAY H., ATİK O., DEMİR M., ÖĞRETMEN S., ADJUSTMENT OF LITERARY TEXTS INTO COURSES THROUGH NEW MEDIAS, 10. International Balkan Congress on Education and Science "EDUCATION AND GLOBALIZATION" (17.09.2015-19.09.2015).
Özet bildiri
6. GÖÇERLER H., Effective Use of Smart Board and Smart Phones With Regards to Reading, 10. International Balkan Congress on Education and Science "EDUCATION AND GLOBALIZATION" (17.09.2015-19.09.2015).
Özet bildiri
7. ASUTAY H., ATİK O., DEMİR M., ÖĞRETMEN S., GÖÇERLER H., Değişen Gençlik Kültürleriyle Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri, The VII. International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st. Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (28.05.2015-31.05.2015).
Özet bildiri
8. ALYAZ Y., GÜRSOY E., DİNÇER F., ATAK DAMAR E., SALI P., SAĞLAM G., ÖZMUT O., DOĞAN M., GÖÇERLER H., CEYLAN Y., ORHAN A., KAZANOĞLU F., ATAN N., ÖZÇELEBİ H., ALABAY S., TOK E., Yabancı Dil Öğretiminde Çevre İçerikli Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Çevre Bilinci Gelişimine Katkısı, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi Poster Sunumu (22.03.2013-24.03.2013).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Harun G., Y. T., Yabancı Dil Eğitiminde Akıllı Tahta Kullanımı, Namık Kemal Üniversitesi Bahar Dönemi Ar-Ge Günleri (14.05.2014-15.05.2014).
Poster
2. GÖÇERLER H., Ö. O., D. M., YABANCI DİLİ ÖĞRETEREK ÖĞREN, Uludağ Üniversitesi 2013 Kasım ayı AR-GE günleri (12.11.2013-14.11.2013).
Poster Erişim Linki
3. ALYAZ Y., GÜRSOY E., DİNÇER F., ATAK DAMAR E., SAĞLAM G., SALI P., Munise Y., ÖZMUT O., DOĞAN M., GÖÇERLER H., Daniela K., CEYLAN Y., ORHAN A., KAZANOĞLU F., ATAN N., ÖZÇELEBİ H., ALABAY S., TOK E., Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı, Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri (13.11.2012-15.11.2012).
Poster Erişim Linki
Editörlükler
1. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4. Cilt, 7. Sayı, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.02.2015-01.09.2017).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
2. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 4, Sayı 8, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.02.2015-01.09.2017).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
3. HUMANİTAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4. Cilt, 8. Sayı, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. ġti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.02.2015-01.09.2017).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association) International Bibliography,CEEOL (Central and European Online Library), EBSCO Publishing, TEĠ(Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
4. HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4, Sayı: 7, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.02.2015-01.09.2017).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association) International BibliographyCEEOL (Central and European Online Library)EBSCO PublishingASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksiTEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
5. HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 2 Sayı:5, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.02.2015-01.09.2017).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEOOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), TÜBİTAK-DergiPark Akademik Erişim Linki
6. HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 3 Sayı:6, Yayın Yeri: Ege Reklam Basım Sanatları Tic. Ltd. Şti., Yayın Kurulu Üyeliği (01.02.2015-01.09.2017).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEOOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), TÜBİTAK-DergiPark Akademik Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (18.06.2019-20.06.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi (26.12.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus, International Scientific Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Index Islamicus, ResearchBib, ASOS Index, Rootindexing, Citefacktor, DRJI, Scientific Indexing Services Erişim Linki
3. Humanitas, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ
Ulusal Projeler
1. Akıllı Telefon Uygulamalarının Yabancı Dil Dersleri Kapsamında Kelime Hazinesini Geliştirme ve Pekiştirmedeki Etkililiği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.12.2016-05.09.2018.
2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların öğrenci Motivasyonu, öğrenme Stilleri Ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.06.2016-25.10.2016.
3. YABANCI DİL ALMANCA HAZIRLIK SINIFLARINDA BİR MULTİ MEDİA ARACI OLARAK AKILLI TAHTALARIN KULLANIMI VE KARŞILAŞTIRILMASI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.06.2014-17.03.2015.
4. Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı - Proje No: KUAP (E) - 2012/65, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 25.07.2012-09.02.2016.
Üyelikler
GERMANİSTLER DERNEĞİ (GERDER), Üye, 2016-.
Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi Yazı İşleri, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2017.
NKÜ Türk-Alman Topluluğu Koordinatör Yardımcısı, Başkan, 2014-2018.
Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği, Üye, 2009-.
Katıldığı Kurslar
Hospitationsseminar in Marburg für Lehrende in sprachlichen Vorbereitungsklassen an staatlichen Universitaeten, Yer:Philipps Universitaet, 21.01.2013-02.02.2013.
Kurse für Familienzusammenführung (START 1), Yer:Goethe Institut Berlin, 10.05.2009-21.05.2009.
Aldığı Sertifikalar
Performansı Potansiyele Çevirmek, Yer:Okan Üniversitesi, 27.03.2010-27.03.2010.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Bewusstmachung über innovative Entwicklungen im Bereich der Landeskunde, Yer:Albert-Ludwigs Universitaet, 08.07.2016-12.07.2016.
Dolmetschenan der Deutsch-Türkischen Kooperationsveranstaltung, Yer:Berlin, 17.06.2008-17.06.2008.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Deutsch lernen mit dem kostenlosen Übungsangebot des Goethe Instituts, Yer:Trakya Universität, Düzenleyenler:Trakya Universität - Goethe Institut, 21.10.2017-21.10.2017.
Probleme der Leistungsmessung, Yer:Hacettepe Universität, Düzenleyenler:Hacettepe Universität - Goethe Institut, 03.10.2013-04.10.2013.
Deutschlehrertag-Thrakien, Yer:Trakya Universität , Düzenleyenler:Trakya Universität - Goethe Institut - Robert Bosch Stiftung, 19.12.2009-19.12.2009.